Giới thiệu

Cửa hàng Mẫu đã giới thiệu một cách tiếp cận mới để phát triển mô-đun và mô-đun giỏ hàng mới với công nghệ tiên tiến nhất và cách tiếp cận tốt nhất để tăng sức mạnh cho giỏ hàng của bạn tốt nhất mà nó có thể cung cấp.
Chúng tôi liên tục mang các tính năng mới cho sản phẩm của chúng tôi mà có thể được xem trong các mẫu, mô-đun và các thành phần giỏ hàng mua sắm được chọn.

Trong các mẫu CRE Loaded gần đây chúng tôi đã giới thiệu loạt các thành phần mới với công nghệ JavaScript giúp tương tác với các tính năng giỏ hàng mà không cần chuyển hướng khách hàng ra khỏi trang hiện tại. Bổ sung mới nhất của chúng tôi bao gồm các thành phần đóng hộp bên đóng lại, giỏ mua hàng và đăng nhập động. Một số mẫu có tính năng chuột qua các sản phẩm và danh mục nổi bật, v.v.